Đánh giá tuyệt vời!Tham dự Hội nghị dã chiến Nghĩa Ô “Yi”

2022đánh dấu kỷ niệm 40 năm phát triển của thị trường Nghĩa Ô.Quận nhỏ được mệnh danh là “Siêu thị Thế giới” này đang bước vào đấu trường quốc tế theo cách độc đáo của nó.Trong tháng này, sau khi kết thúc “World Cup Sản xuất”, Nghĩa Ô đã khai mạc Hội chợ Hàng hóa nhỏ (Tiêu chuẩn) Quốc tế Nghĩa Ô lần thứ 28 của Trung Quốc (sau đây gọi là “Hội chợ Nghĩa Ô”).