ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG YIWU HUANGYUAN

Thị trường Yiwu huangyuan được khái niệm hóa như một thị trường may mặc chuyên nghiệp, theo xu hướng phát triển thị trường như quốc tế hóa, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa, sẽ có lợi cho việc thúc đẩy sức mạnh cạnh tranh cho thị trường may mặc Yiwu và thúc đẩy chuyên môn hóa và quy mô hơn.

ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG YIWU HUANGYUAN