GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO VÀ ÁO KHOÁC YIWU

GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO VÀ ÁO KHOÁC YIWU
SẢN PHẨM THỊ TRƯỜNG KHĂN KHĂN VÀ ÁO KHOÁC YIWU
THỊ TRƯỜNG KHĂN KHĂN VÀ ÁO KHOÁC YIWU KHÁC
GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO VÀ ÁO KHOÁC YIWU

thị trường khăn choàng và khăn choàng nghĩa ô có hơn 2000 cửa hàng, Nhà sản xuất có 30% trong các cửa hàng.
Thị trường khăn choàng và khăn choàng Nghĩa Ô xuất khẩu chính sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Á, Châu Âu, Nga, v.v., có hơn 19% trên thị trường thế giới, có hơn 60% tại thị trường Trung Quốc.

SẢN PHẨM THỊ TRƯỜNG KHĂN KHĂN VÀ ÁO KHOÁC YIWU

Khăn lụa, Khăn lụa vuông, Khăn voan, Khăn bông, Khăn lanh, Khăn đan, Khăn choàng Pashmina, Khăn choàng móc, Khăn in hình động vật, Khăn choàng dạ hội, Khăn choàng nam, Khăn trùm đầu, Khăn quàng cổ nhung, Khăn lông, Khăn choàng mùa đông, khăn choàng Hồi giáo và như vậy.

THỊ TRƯỜNG KHĂN KHĂN VÀ ÁO KHOÁC YIWU KHÁC

Ngoài thành phố thương mại quốc tế Nghĩa Ô có chợ khăn choàng và khăn choàng, Nghĩa Ô còn có các loại khăn và khăn choàng khác ở trung tâm: quận 2 yinhai, quận 1, quận 3, quận 4, bạn có thể sử dụng bản đồ nghĩa ô để tìm các chợ khăn này.

GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG QUẦN ÁO VÀ ÁO KHOÁC YIWU