ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG DÂY ĐAI YIWU

ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG DÂY ĐAI YIWU

Chợ vành đai Nghĩa Ô được phân phối ở thị trường Ôn Châu và Quảng Châu từ rất sớm, nó thu hút cả hai doanh nghiệp của hai thành phố này đến Nghĩa Ô để thiết lập các cửa sổ bán hàng nhờ sự phát triển liên tục và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nó.Rất nhiều nhà máy sản xuất dây đai thậm chí đã chuyển nhà máy của họ đến nghĩa ô.